Posts

Showing posts from December, 2018

കൊതു

ഒരു നുള്ളു വേദന താങ്ങുമെൻ ദേഹം
ഒരു തുള്ളി ചോരയാൽ തീരുമാ ദാഹം
അരക്ഷണം കൊണ്ടങ്ങ് തീരേണ്ട ദുഃഖം
അസഹിഷ്ണുത മൂലം നീണ്ടഹോരാത്രം.